مشتریان ما

بـــــرخی از مشتـــــریان مـا :

  اداره دارایی کل شیراز (کلیه ادارات پنج گانه)  
اداره دارایی و مستقلات شیراز  
شرکت طراحی و مهندسی پتروشیمی (پیدک)  
اداره مخابرات و زیر ساخت استان فارس  
دانشکده ی مهندسی شیراز  
دانشگاه فرهنگیان شیراز  
دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
دانشگاه شیراز  
دانشگاه نفت  
دانشکده ی کشاورزی و دامپزشکی شیراز  
دانشکده ی فنی مرودشت   
خوابگاه بین الملل واحد خواهران  
خوابگاه بین الملل واحد برادران  
هنرستان نمازی شیراز  
جهاد دانشگاهی شیراز  
اداره جهاد کشاورزی شیراز  
پایگاه نیروی هوایی شیراز (شهید عباس دوران)  
بیمارستان حافظ  
بیمارستان چمران   
بیمارستان دنا  
بیمارستان دستغیب  
بیمارستان بوعلی سینا  
بیمارستان میرحسینی  
درمانگاه بقیه الله  
درمانگاه شهید کسایی  
لابراتوار دکتر بابا احمدی  
بانک سپه مرکزی شیراز  
بانک اقتصاد نوین  
بانک پاسارگاد  
سرپرستی بانک سینا  
سرپرستی بانک شهر  
شرکت تیر و ستون پارس (شهرک صنعتی بزرگ شیراز)  
شرکت جهان کشت  
شرکت راه سازی بویر عدالت  
شرکت موج افزار شیراز  
شرکت پل دژ طوس  
شرکت رایا  
شرکت عمران آذرستان  
شرکت امین طب  
شرکت فراز مهر چابک گستر  
شرکت سیمانسفید  
شرکت فراباکس  
شرکت بیمه نوین  
نیروگاه برق حدیث مهر (شهرک صنعتی بزرگ شیراز)  
ورزشگاه پوریای ولی  
جایگاه گاز CNG شهید توکلی محراب  
کافه گرن  
کافه لابراتوار  
کافه آبیژ  
کافه هنر  
کافه ماهون  
پرورش ماهی دیسکس اسدی  
و ...